QUÈ FEM?

Progat La Garriga duu a terme, bàsicament, dues tasques fonamentals a les colònies: alimentació i esterilització dels gats de carrer. Treballem a més de vint colònies locals.

Alimentació

L'alimentació dels gats de carrer és fonamental per tal de mantenir les colònies de gats sanes. Progat s'encarrega de visitar setmanalment les més de vint colònies a la Garriga.

Les nostres tasques, referents a l'alimentació dels gats, són omplir tant les menjadores dels animals com les abeuradores, procurant situar-les en llocs protegits de cara al mal temps. Això fa que el pinso s'aprofiti al 100%, evitant que es mulli en cas de pluja.

A més a més, els voluntaris de Progat, procuren que els gats sempre disposin d'aigua neta, evitant així malalties tant pels propis gats com per a les persones que viuen a prop d'ells.

La visita a les colònies serveix també per fer un seguiment dels gats. Mitjançant les llaunes de paté, que són un reclam per a ells, és possible  veure els animals de cada colònia .D'aquesta manera es comprova que hi siguin tots, que estiguin bé i ben alimentats.

Els gats de les nostres colònies, doncs, són gats ben alimentats i sans, tot i que cal tenir en compte que l'esperança de vida d'un gat de carrer és considerablement inferior a la d'un gat domèstic.

Esterilització


L'associació Progat duu a terme el sistema d'esterilització CER: CAPTURA + ESTERILITZACIÓ + RETORN (al lloc de captura). Aquest sistema ha demostrat, en molts països, ser el més efectiu i ètic per al control dels gats lliures.

Progat duu a terme més de cinquanta esterilitzacions a l'any, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de la Garriga, que cobreix les despeses de les operacions dels gats, i de la clínica veterinària local Marcel Gustà. Tots els gats esterilitzats es marquen, escapçant-los una orella (com el gat de la fotografia), per tal de tenir-ne un millor control..

Progat la Garriga té en aquests moments quatre gàbies trampa en actiu.


Estem actuant en quatre punts diferents, gràcies a l’ajuda del nostre voluntariat.


Aquests voluntaris paren les gàbies i si tenen sort capturen. És un treball que demana molt temps, paciència i traça.


L’objectiu és capturar , prioritàriament les gates, per portar-les a esterilitzar-les i així controlar la població de gats de les colònies. Després es retornen al mateix lloc on les han capturat.