top of page

LA COMUNICACIÓ DELS GATS (I)

Els gats, com tots els éssers vius, necessiten utilitzar un llenguatge per a comunicar-se tant amb nosaltres com entre ells. A diferència dels humans, on la comunicació es realitza essencialment a través del llenguatge verbal o escrit, en els felins, la forma de transmissió d’informació es realitza a través del llenguatge corporal, les vocalitzacions o les senyals olfactòries.


Avui us expliquem alguns dels seus mètodes per a comunicar-se que, esperem, us siguin d’ajuda.


EL LLENGUATGE CORPORAL

Dins el llenguatge corporal dels gats cal diferenciar vàries parts del seu cos per entendre’ls amb més profunditat:


- LES ORELLES

Les orelles dirigides endavant indiquen un interès amistós i certa curiositat per quelcom del seu entorn. Pel contrari, les orelles aixecades i dirigides cap a darrera indiquen una amenaça d’atac. Si doblega les orelles endarrere i cap al costat, això ens indica la seva disposició per la defensa, la por o la fugida.


- ELS BIGOTIS

Els bigotis també són un punt important en la seva comunicació tot i que, sovint, no els hi parem tanta atenció com a d’altres signes. Si els té cap als costat i poc estesos indiquen tranquil·litat, plaer, bon humor o indiferència. Els bigotis estesos cap endavant i vibrant són senyal de tensió i activitat imminent. Si els veiem cap enrere, es senyal de timidesa i retraïment.


- PARPELLES I PUPIL·LES

Tots ens hem fixat alguna vegada en com canvien de ràpid les pupil·les dels gats però, què ens volen dir amb això? Les pupil·les estretes expressen tensió, gran interès i amenaça agressiva; i les dilatades indiquen una emoció creixent com por, sorpresa o gana. Amb les pupil·les el principal problema és la modificació d’aquestes depenent de la llum ambiental, per lo que és difícil distingir amb exactitud aquests signes.

L’obertura de les parpelles també expressa el seu estat d’ànim. Solen obrir-les molt davant d’estranys, indicant un estat de vigilància; mentre que, en una situació controlada i relaxada com, per exemple, amb el seu amo, solen mantenir les parpelles entreobertes.


- LES POTES

Si un gat doblega les potes de darrera ens està demostrant inseguretat o por però, si doblega les del davant, s’estarà preparant per a un atac.


- LA CUA

Segons els etòlegs, els gats poden arribar a transmetre 12 senyals diferents amb la cua. Algunes de les més freqüents:

  • Cua recta i relaxada= amistat, felicitat.

  • Eriçada = agressivitat.

  • Arquejada = a la defensiva.

  • Arquejada suaument = interès per l’amo, sobretot quan prepara el menjar.

  • Remenar la cua fortament = gran nerviosisme, inclús enfadat.

  • Entre les cames = por, sumís.


- EL COS

Els moviments generals de cos que més veurem en el nostre gat són, per exemple, els que fa amb el seu llom: si arrodoneix l’esquena, significa que vol ser acariciat però, si l’arqueja molt, significarà que està irritat.Un altre forma de comunicació referent al cos és la forma d’eriçar el pèl: quan el gat té por tot el cos se li eriça, si en canvi està disposat a atacar, només se li ericen els pèls del llom i la cua.Donat que els mitjans de comunicació dels nostres amics felins són extensos, us hem dividit el post en dues entregues. Esperem que aquesta primera part us faciliti des d'avui mateix la comunicació amb el vostre gat! I... la setmana vinent més!

Deixa'ns el teu comentari!bottom of page