top of page

PER QUÈ SERVEIX EL MICROXIP?

Implantar el xip s’ha convertit en una eina molt eficaç per a tenir controlada la nostre mascota. En cas de pèrdua o robatori de l’animal, si algú el porta a una protectora o a un veterinari, el nostre animal seria identificat d’immediat.


Moltes persones, però, encara no coneixen els avantatges de posar un microxip a un gat domèstic. Avui us expliquem què és i per a què serveix.


- Què és el microxip?


El famós microxip és un sistema electrònic d’identificació d’animals. Està format per dues parts: una és el xip en sí i, l’altre, la càpsula que el cobreix. Aquest càpsula és d’un vidre suau que no provoca al·lèrgies i és tan petita com un gra d’arròs. Cada xip conté un codi numèric únic, seria l’equivalent al nostre DNI.- Com s’implanta?


El procés d’implantació del xip l’ha de du a terme un veterinari. El veterinari introdueix la càpsula al cos de l’animal, a l’altura de la nuca, mitjançant un injector que, per mitjà d’un èmbol, l’acaba d’introduir un cop travessada la pell.


El microxip es col·loca un sol cop durant la vida de l’animal i roman en el seu cos per sempre. La informació relativa al gat o gos queda enregistrada a la base de dades del Cens Caní de què disposa cada Comunitat Autònoma. Allà s’hi guarden totes les dades que conté el xip: nom de l’amo, direcció i telèfons.- Quan es col·loca?


Per posar el xip s’aconsella esperar a que l’animal tingui un mes i mig o dos mesos. Després d’aquesta edat, es pot implantar en qualsevol moment. De fet, en moltes ocasions els veterinaris aprofiten la operació d’esterilització (entre 5 i 7 mesos en el cas dels gats) per a implantar en la mateixa intervenció el xip.- Per a què serveix el microxip?


Implantar el xip a les nostres mascotes pot ser beneficiós per moltes raons:


  • A efectes de llei, podem corroborar sense problemes que som els titulars de la nostre mascota, ja que és impossible falsificar les dades de l microxip.

  • En cas de pèrdua de l’animal, tan veterinaris com protectores i autoritats, mitjançant un lector, poden accedir a les nostres dades i agilitzar la cerca del propietari.

  • La identificació per xip ajuda a evitar l’abandonament, ja que la llei castiga amb sancions bastant elevades a les persones que abandonen o maltracten animals. D’aquesta manera, es pot provar qui és el propietari i responsable legal d’un animal maltractat o abandonat.- Les dades:


És important que les dades proporcionades al veterinari siguin exactes, ja que aquesta informació serà la que quedi registrada a la base de dades i la que s’utilitzi en cas de pèrdua de l’animal.


Si es produís un canvi de propietari o de domicili, ens haurem de posar en contacte amb el nostre veterinari, que ens farà firmar els impresos corresponents perquè el canvi figuri a la base de dades. A efectes legals, el propietari de l’animal és qui figura en aquesta base de dades i, per tant, és també el responsable de qualsevol desperfecte que pugui causar l’animal.- Què diu la llei?


A Espanya, la llei obliga a identificar als animals de companyia, inclosos els gats que no surten de casa. A més a més, si tenim un gos o un gat, és obligatori censar-lo a l’ajuntament del nostre poble presentant:


  • Còpia de la cartilla veterinària o passaport de l’animal.

  • Còpia del nostre DNI.

  • Còpia del document d’alta a l’Arxiu de Identificació d’Animals de Companyia.

  • També haurem de complimentar l’imprès de cens i pagar les taxes corresponents.


En cas de defunció, l’haurem de donar de baixa del cens.Com sempre, esperem que ara ho tingueu una mica més clar i que, aquells que encara no ho heu fet, implanteu el xip al vostre gat per seguretat.

Deixa'ns el teu comentari!bottom of page