top of page

La PIF, una malaltia mortal


2015-04-06_1428325700.jpg

El passat dissabte 12 d’abril, la veterinària va adormir el nostre Elliot: tenia PIF. Era un gat molt actiu, juganer, afectuós, molt expressiu, trapella, golafre... i de cop i volta va canviar totalment.

Què és la PIF (Peritonitis Infecciosa Felina)?

És una malaltia mortal que afecta als gats i que està causada per un coronavirus. La infecció per coronavirus és molt freqüent però la major part de les vegades no provoca més problemes que una diarrea o vòmits, però en altres ocasions el virus muta a dins del gat infectat i produeix la malaltia anomenada PIF.

El fet que el nostre gat estigui infectat per un coronavirus no vol dir que tingui PIF, però la infecció implica que hi ha la possibilitat que la desenvolupi si el virus muta.

Com es contagien els gats per un coronavirus?

És molt comú en llocs on conviuen gran quantitat de gats, però els gats domèstics també hi estan exposats.

La transmissió del virus es fa per via oral – fecal: el coronavirus s'elimina per la femta i els gats s'infecten en ingerir-lo quan es renten o quan mengen. Una vegada infectats seran transmissors durant un temps que no es pot determinar del tot segur i seran transmissors del virus però pot ser que no sigui el virus mutat en PIF si no en la forma inofensiva.

Per què muta el virus?

No es coneix la causa, però sí diversos factors que semblen tenir a veure.

 • Edat: La major part dels casos de PIF es produeixen en gats joves, però es pot donar en qualsevol franja d’edat.

 • Tenir les defenses baixes: per una intervenció, vacunes, altres malalties, etc.

 • Estrés

 • Origen genètic

En el cas de l’Elliot, tenia 10 mesos i la malaltia va començar a mostrar símptomes poc després de la intervenció d’esterilització ja que la PIF aprofita moments en què les defenses estan baixes, però l’Elliot ja estava malalt i la malaltia hagués sorgit en qualsevol altre moment.

Quins símptomes mostra la PIF?

Hi ha dues variants:

 • La PIF humida es caracteritza per l'acumulació de líquid a l’abdomen o al tòrax. En el cas de l’abdomen és molt evident perquè es veu a simple vista com s’infla i en el cas del tòrax provoca dificultat per respirar.

 • La PIF seca mostra uns símptomes molt vagues com letargia i pèrdua de gana. Algunes vegades mostra lesions inflamatòries als ulls o al sistema nerviós, la qual cosa provoca alteracions en la visió i problemes de comportament, caminar tremolosos, etc. Aquesta forma és més difícil de diagnosticar per ser molt menys evident.

En tots dos casos, sigui PIF seca o humida, la malaltia sol progressar de forma ràpida i el desenllaç és fatal perquè és una malaltia incurable.

L’Elliot va desenvolupar la PIF seca. Va ser difícil i costós diagnosticar la malaltia, els símptomes eren molt vagues i van començar a donar-se poc després de l’esterilització. Així,la manca de gana, la apatia i somnolència que mostrava al principi els vàrem associar a l’esterilització i al fet que tot just començava a passar unes hores sol al pis. La última setmana els símptomes eren molt més acusats i va començar a tenir problemes de coordinació, moviments incontrolats de cap (com un balanceig), va perdre en gran part la vista, passava la major part del dia dormint i estava molt dèbil.

En portar-lo a la consulta veterinària va detectar que estava molt deshidratat i se li va injectar suero, a més se li va fer una analítica que va trobar una forta anèmia. En palpar-lo, la veterinària va descobrir una massa als ronyons i ens va dir que seria adient fer una ecografia. Mentrestant, ens va donar un tractament antibiòtic, vitamines i una dieta especial per si es donava el cas que fos alguna infecció, però ja ens va posar sobre avís que li semblava que l’Elliot tenia PIF.

Com es diagnostica la PIF?

No hi ha un test específic per a la PIF, el diagnòstic es fa a través d’un examen exhaustiu de l’animal per poder trobar pistes per confirmar la malaltia (examen físic, analítiques, ecografia, anàlisi de fluids en cas d’acumulació a tòrax o abdomen, etc.) però cap de les proves per si soles confirmen una PIF.

L’analítica busca veure si el nombre de leucòcits de la sang (limfòcits) és baix, si hi ha anèmia, si els nivells de proteïnes plasmàtiques són elevats i, de vegades, si els nivells de bilirubina en sang són alts. L’ecografia serveix per buscar líquid acumulat a l’abdomen o tòrax o altres alteracions com pot ser una afectació als ronyons. Per altra banda, es pot testar si estan infectats per un coronavirus però recordem que això no vol dir que estigui mutat i sigui PIF, però si té símptomes que concorden i dóna positiu en coronavirus en tindrem pràcticament la confirmació.

A l’Elliot se li va fer una exploració física, una analítica, una ecografia i, finalment, un test per confirmar la presencia de coronavirus. Totes les proves van dibuixar clarament un diagnòstic de PIF.

Hi ha tractament?

La PIF és una malaltia incurable i fatal. El tractament només és pal·liatiu, a base d'antiinflamatoris i estimulants de la gana. En la majoria dels casos l'eutanàsia és la decisió més humana per evitar el patiment de l'animal.

I aquesta va ser la decisió que vàrem prendre aconsellats per la veterinària que ens va advertir que en qualsevol moment l’Elliot podia patir un col·lapse.

Existeix una vacuna sobre la qual no hi ha acord sobre la seva eficàcia, sobretot perquè s’ha d’aplicar en gats majors de 16 setmanes i en aquest moment els gats ja solen estar infectats.

Es pot prevenir?

És una malaltia molt poc freqüent i encara es dóna menys en gats casolans (1 de cada 5000 casos), però podem prendre algunes precaucions:

 • Mantenir un grup estable de pocs gats (Menys de cinc gats)

 • Evitar o minimitzar els factors d'estrès (canvis de casa, introducció d’un nou gat, etc.)

 • Controlar els paràsits.

 • No aplicar les vacunes i castrar tot el mateix dia.

 • Almenys una safata de sorra per cada dos gats, netejar-les almenys un cop al dia, canviar la sorra totalment i desinfectar freqüentment.

Esperem que aquest text us ajudi a entendre aquesta malaltia i a prendre mesures de prevenció bàsiques, però recordeu que sempre heu de consultar amb el vostre veterinari.

Deixa'ns el teu comentari!bottom of page