top of page

La maduresa sexual dels gats: el zelEl zel


La maduresa sexual del gat forma part del cicle de la vida, quan hi arribi podrem dir que ja és un gat actiu sexualment i per tant capaç de reproduir-se, la vinguda del primer zel marcarà l’inici d’aquesta nova etapa. És en aquest moment quan haurem de prendre la decisió d’esterilitzar, per assegurar-nos una bona harmonia familiar i prevenir possibles problemes de salut de l’animal com: greus infeccions uterines, càncers de mama i matriu, eliminació del zel (pot arribar a ser molt esgotador pels que conviuen amb l’animal) i embarassos psicològics en les femelles, i en els mascles és prevé el càncer testicular.


Però, què és el zel?

Generalment, quan ens referim al zel ho fem en femelles ja que els mascles, un cop arribats a la maduresa sexual, sempre es mostren receptius a l’aparellament. El zel és el període de temps en que la femella acceptarà que el mascle la munti per tal de reproduir-se. Com a qualsevol animal comporta tot un seguit de canvis físics i psicològics que hem de tenir en compte per tal de poder descartar qualsevol malaltia.


En les gates no podem dir amb exactitud quan serà el moment del primer zel, depèn bastant del mes en que hagi nascut, però generalment sol passar entre els sis i nou mesos d’edat, o dit d’una altra manera quan el seu pes se situa al voltant dels 2,5 kg.


El zel de les gates no segueix cap patró mostrarà variacions, segons:

  1. Els factors ambientals, per exemple quan els dies són més llargs o fa més calor.

  2. El fet de pertànyer a una raça també és motiu que l’aparició del zel sigui més tardà, està comprovat que les gates amb pedigree poden trigar més d’un any. També, podem dir que sol aparèixer abans en les gates de pèl curt.

  3. La presència dels mascles que hi hagi a la zona...

El zel de les gates s’anomena polièstric estacional, això vol dir que el zel durarà generalment des de gener fins a setembre de manera continuada i tindrà més intensitat quan més hores de llum solar hi hagi, durant aquest temps hi haurà breus intervals de descans. Una altra característica és que l’ovulació és induïda, vol dir que la gata ovula motivada per la munta, sol passar entre 24-36 h després d’aquesta. Per assegurar l’ovulació, la gata es deixa muntar per diferents mascles, per això d’una mateixa camada poden haver gatets de diferents pares. La durada del zel és de 3 setmanes de mitjana. Si no hi ha ovulació, tornarà a entrar en estre (zel). Tret que no es quedi prenyada, o alguna còpula faci ovular però no fecundi.


Però, i a ella com li afecta, com és el seu cicle?


El cicle reproductiu de la gata està dividit en cinc fases:

  • La primera part del cicle és el proestre i dura entre un i cinc dies. En aquesta etapa, les concentracions d’estrògens a la sang són molt elevades. A mesura que passen els dies augmentarà l’excitabilitat de la gata. Sent interès pel mascle però no es deixarà muntar. És una fase d’exhibició de l’atractiu no hi gaire simptomatologia associada, pot passar totalment desapercebuda per nosaltres.

  • L'estre és la fase central del cicle amb una duració de set dies aproximadament. Els símptomes que notarem en la gata són: més excitabilitat, nerviosisme, pèrdua de gana, necessitat de fregar-se sobre objectes, buscarà constants mostres d’afecte per part nostra, marques d’orina, miolarà de forma contínua i, si hi ha un mascle a prop lordosi (arquejar l’esquena).

Aquesta fase pot arribar a ser molt estressant per a nosaltres.


És en aquest punt quan accepta la munta. Recordem que la gata només ovula quan és muntada, sovint fa falta més d'una munta per aconseguir quedar prenyada, i alhora, pot donar-se que els gatets provinguin de diferents pares.


  • Interestre és una fase de repòs. Retorn a la normalitat: no es deixa muntar. Passat un breu temps torna a incitar al mascle.

  • Diestre. Només entrarà en aquesta fase si ha resultat prenyada o en alguna còpula hagi ovulat però no s’hagi fecundat (pseudogestació).

  • Anoestre, no hi ha activitat ovárica i només es dona si hi ha gestació i lactància.El comportament és totalment normal.

Un cop la gata hagi parit i alleti els gatets s’ha d’estar al cas perquè pot ser que no trigui a torna a entrar en zel.


Però, com és el zel en els mascles?


Com ja hem vist, el mascle un cop arribat a la maduresa sexual, està en zel permanentment, no té períodes concrets. Normalment, marca el territori, això vol dir que va fent pipí per tots els racons de la casa, es frega amb objectes i persones, es llepa contínuament les parts, miola constantment, i si detecta una femella en zel aprop no dubtarà a escapar-se o a fer el que sigui per anar-hi. Malauradament, molts mascles s’escapen de seva casa per aquest fet, o simplement per buscar núvia i ja no tornen. Alguns marxen durant dies i tornen prims, amb ferides, abscessos i, a vegades, amb greus malalties que es transmeten per contacte sexual o durant les baralles (leucèmia, immunodeficiència felina...).L’esterilització és l’única manera de solucionar aquests problemes derivats del zel.

Deixa'ns el teu comentari!bottom of page