top of page

La visió dels gats

COM VEUEN ELS GATS? VEUEN COLORS? COM ÉS QUE VEUEN DE NIT?


Tot sovint, ens fem aquestes preguntes quan parlem de la visió dels gats, però realment què en sabem?

Amb aquest article intentarem resoldre aquests dubtes, l’article serà molt visual gràcies a la col·lecció d’imatges que ha creat Nikolay Lamm on es compara la visió del gat amb la humana. Aquest artista gràfic ha treballat amb un equip de biòlegs i veterinaris per poder-nos ensenyar com veuen el món els nostres amics. Les fotos són muntatges retocats a partir d’una fotografia estàndard que tracta de recrear la visió de l‘animal (imatge inferior), en comparació amb la percepció que en tenim els humans(imatge superior). Per obtenir, els resultats més objectius possibles s’ha comptat amb la col·laboració de Kerry L. Ketring de la clínica oftalmològica All Animal Eye Clinic, pel doctor D. J. Haeussler de l’ Institut The Animal Eye, i pel departament d’oftalmologia de la clínica veterinària Penn Vet.


CAMP VISUAL

El camp visual és l'espai en el qual poden ser vistos els objectes mentre la mirada roman fixa en un punt determinat.

El camp visual de l’ humà és de 180 graus, en canvi en els gats augmenta fins a 200 graus. Aquesta és la raó perquè la imatge de dalt no és tan ampla com la de baix, si ens fixem en la visió perifèrica de la persona és de 20 graus i en els gats és de 30 això fa que veiem tan borrós els laterals de la imatge.


VISIÓ NOCTURNA


L’ull té dos tipus de cèl·lules al seu interior: els cons i els bastons. Els bastonets de la retina són cèl·lules fotoreceptores de la retina responsables de la visió en condicions de baixa lluminositat, per la seva banda els cons són cèl·lules sensibles a la llum i són les responsables de la visió en colors i diürna. L’ull felí té més bastons que cons, com ja hem dit els bastons capten més la llum en condicions adverses però es saturen quan hi ha massa llum, no tenen capacitat de determinar colors. Aquesta és la raó per la qual un gat veu millor de nit, però ho veu exageradament clar durant el dia. Penseu que el gat capta sis vegades més la llum en la foscor que nosaltres.


AGUDESA VISUAL, ENFOCAMENT


Per què les imatges de la visió del gat són més borroses? això és degut al fet que hi ha més domini de cèl·lules de bastons que cons. Els cons són els responsables de captar el color, i la quantitat d’aquestes que té l’ull és la responsable que vegem tants colors i, rebem una imatge nítida. En general, nosaltres captem imatges nítides a una distància màxima d’entre 30 i 60 metres. En els gats, aquesta distància es redueix a 7 metres.


COLOR


En general, es considera que els gats són dicromàtics, és a dir no distingeixen un color primari. Els cons del gat distingeixen longituds d’onda de 450 a 454 nanòmetres (blau-violeta) i de 550 a 561 nanòmetres (groc-verd). La visió felina no detecta el color vermell.


Finalment, hem de destacar l’existència d’una estructura en el fons de l’ull del gat denominada “tapetum lucidum”, la qual s’encarrega de reflexar els rajos lluminosos, millorant la visió en condicions d’escassa lluminositat. És per això que els ulls dels gas brillen a la foscor.


MOVIMIENT


El fet que hi hagi un predomini de bastons en l’ull del gat permet que aquest pugui detectar amb molta precisió els moviments ràpids tot i que als seus ulls li semblaran més lents del que són en realitat.


No obstant això, els moviments lents els detecten amb molta dificultat, als seus ulls, quasi bé, són immòbils.
Deixa'ns el teu comentari!bottom of page